IMPULS DE LA LECTURA


L’Institut de Flix inicia el camí cap a l’excel•lència

Imprimeix PDF

L’Institut de Flix, aquest curs 2014-2015, ha entrat a formar part del Programa d’Assegurament de la Qualitat del Projecte de Qualitat i Millora Contínua que impulsa la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya


L’Institut de Flix serà el tercer institut de Terres de l’Ebre que formarà part d’aquest Programa del Projecte de Qualitat i Millora Contínua

La missió del Projecte de Qualitat i Millora Continua és ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya en la recerca de l’excel·lència educativa i la satisfacció dels seus grups d’interès a través de la millora del seu sistema de gestió, amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència educativa en els centres de Catalunya a través de la millora contínua dels seus sistemes de gestió.


El Projecte de Qualitat i Millora Contínua per a la millora de la qualitat dels centres educatius està regulat per l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost i les corresponents resolucions anuals. El Projecte té com a referència la recomanació que estableix el Marc de Referència Europeu aprovada pel Parlament Europeu i el Consell, de 18 de juny de 2009 i el Reial Decret 1147/2011, de 30 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu on s’estableix el Marc de Referència de la Garantia de la Qualitat en la Formació Professional del Sistema Educatiu.

Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i de compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora.


El Programa d’Assegurament de la Qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001.


L’entrada en el projecte de qualitat ens ha permès  intensificar la relació amb l’entorn empresarial i iniciar, aquest mateix curs 14-15,  la Formació Professional DUAL, una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius (mitjançant conveni de col·laboració), actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals amb convenis de formació per als nostres alumnes amb ERCROS SA. i GRANERO VILARASAU. És així com el nostre alumnat pot compaginar l’activitat formativa amb l'activitat laboral remunerada per l’empresa amb un contracte o beca.

L’institut pot obrir processos de reconeixement de l’experiència professional del personal treballador de les empreses en conveni, per unitats formatives, crèdits o mòduls professionals, dels títols que imparteix l’Institut de Flix per facilitar la capitalització progressiva de la formació.

alt

Per completar els estudis del personal treballador de les empreses en conveni que hagi realitzat processos de reconeixement acadèmic, se li facilitarà l’accés als cicles formatius, mitjançant la matriculació sencera, per mòduls o unitats formatives soltes, a fi de permetre l’obtenció de la titulació o certificació corresponent i la possibilitat que el personal treballador pugui accedir sense requisits acadèmics als mòduls directament associats a unitats de competència del perfil professional dels cicles formatius que conformen l’oferta formativa afectada per aquests convenis.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços