IMPULS DE LA LECTURA


 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix
 • Institut de Flix

Notícies

Els alumnes de 2n BAT a Madrid

Imprimeix PDF

Els alumnes de 2n de batxillerat vam anar a fer turisme cultural (i gastronòmic) a Madrid durant el 27 i 28 de febrer. Durant l'estada vam gaudir de cada racó de Madrid, us deixem un tastet del nostre últim viatge tots junts.

Dim lights Embed Embed this video on your site

L’Institut de Flix Col·labora en un projecte Erasmus + esport

Imprimeix PDF

L’institut de Flix, des del mes de juny del 2016, que està treballant per a poder participar en un projecte europeu, ERASMUS Plus Esport, coordinat i liderat per l’INEFC Lleida. El procés de selecció dels centres participants, la redacció del projecte i posterior validació ha estat llarg i feixuc i no ha estat fins a principis de gener d’enguany que s’ha signat i confirmat el projecte.

Bridge Project és el nom amb què s’ha batejat i s’especifica amb el subtítol Promotion of European Tradicional Sports and Games for Intercultural Dialogue, això és, el Projecte Pont té per objectiu promoure el diàleg intercultural a partir del coneixement i intercanvi dels jocs i esports tradicionals d’Europa.

Per a aconseguir aquest objectiu s’estableixen quatre àmbits o línies de treball:

 • La realització d’una aplicació educativa de convivència intercultural, basada en els jocs i els esports tradicionals d’Europa, en centres educatius d’Espanya, França, Itàlia i Portugal.
 • L’activació i gestió d’un treball en xarxa entre els centres educatius europeus que permeti el coneixement d’aquest món lúdic i possibiliti compartir-lo
 • La incorporació dels jocs tradicionals realitzats en aquests centres dins a Tocatì, Festival Internacional de Jocs Tradicionals al carrer, que anualment se celebra a Verona –Itàlia-, esdevenint un pont per la convivència entre l’alumnat d’aquests centres educatius i, també és clar, amb els participants i organitzadors que assisteixin al Festival.
 • L’estudi científic de l’impacte sobre el diàleg intercultural de les activitats realitzades pels centres educatius –aquest treball serà realitzat per investigadors de les universitats dels països participants-.

El projecte Bridge, per tant, ha de permetre establir una xarxa entre centres educatius, institucions i entitats culturals que posi en valor el capital humà que caracteritza la societat europea del segle XXI. És a dir, el projecte establirà un pont o treball cooperatiu, en xarxa, entre diferents organitzacions europees per a promoure els jocs i esports tradicionals com una eina activa per afavorir la convivència intercultural a Europa.

L’institut de Flix col·labora en l’Erasmus Bridge Project

A partir de la proposta de l’INEFC Lleida l’institut de Flix va iniciar els tràmits per a ser reconegut com a centre participant en aquest projecte. Les gestions realitzades fins al moment ens situen com a centre col·laborador i dóna el tret de sortida a començar el treball.

Els altres centres educatius participants són el Collège-Lycèe Public Jules Verne de Nantes, el Istituto Superiore L. Calabrese – P. Levi de Verona i les Escolas do Agrupamento da Lousã –recordem que amb aquest darrer centre, proper a la ciutat portuguesa de Coimbra, ja vam tenir ocasió de compartir un projecte Etwinning entre els cursos 2008 i 2011 que va permetre el desplaçament de l’alumnat del nostre institut a Coimbra així com l’acollida dels nois i noies portuguesos a Flix-.

No descobrirem res en assenyalar que, dins un centre educatiu, la participació en un ERASMUS s’ha de considerar com un projecte global, on d’una manera o altra s’hi veu representat el centre i, per tant, és d’interès general. D’una forma específica, però, el projecte va dirigit a l’alumnat que aquest curs 2016-2017 cursa 1r d’ESO. Aquests seran els protagonistes de les activitats pràctiques que es duran a terme i es compartiran amb la resta de centres participants i, també, alguns d’aquests alumnes seran els qui participaran, el setembre de 2018, en el festival Tocatì de Verona donant a conèixer i dinamitzant tot el seguit de jocs tradicionals que s’hagin après durant aquest temps.

En el seu moment es va informar al Consell Escolar i es va anunciar també als pares dels alumnes a la primera reunió d’inici de curs. Ara ja podem confirmar que som centre col·laborador i que encetem la primera de les accions del projecte: seleccionar dos jocs tradicionals, dur-los a la pràctica, enregistrar-los en imatges i vídeo, descriure’ls i explicar-los en català, castellà, anglès –llengua oficial d’interrelació entre els centres participants- i, puntualment, en francès per a poder-los enviar a la resta de centres participants per tal que allà, a la vegada, els puguin entendre i posar en pràctica. Alhora nosaltres també rebrem aquests materials dels esmentats centres i haurem de traduir-los i posar en joc!

S’inicia doncs un engrescador treball en xarxa que ha de facilitar el coneixement mutu i consolidar aquest diàleg intercultural a través dels jocs i esports tradicionals.

Per tal de poder donar a conèixer la feina que es va fent als diferents centres educatius alhora que es presenten els documents i els enregistraments realitzats s’ha creat la següent web Bridge: Promotion of european tradicional sports and games. Erasmus Plus Project:

https://erasmusbridge2016.wixsite.com/erasmusbridge

Relació de participants:

Centres i instituts

 • Institut Flix: http://www.iesflix.cat/
 • Collège-Lycèe Public Jules Verne: http://jules-verne.paysdelaloire.e-lyco.fr/
 • Istituto Superiore L. Calabrese – P. Levi: http://www.calabreselevi.gov.it/
 • Escolas do Agrupamento da Lousã: http://escolas.aglousa.com/

Universitats

 • INEFC Lleida (coordinador): http://www.inefc.cat/inefc
 • Universitat de Bologna: http://www.unibo.it/it
 • Universitat de Coimbra: http://www.uc.pt/
 • Universitat de Múrcia: http://www.um.es/
 • Universitat de Paris V-TEC: https://www.univ-paris5.fr/esl
 • Universitat del País Basc: http://www.ehu.eus/es/

Entitats europees que promocionen els jocs i esports

 • Associazione Giochi Antichi (AGA): http://www.associazionegiochiantichi.it/
 • European Traditional sports and games association (ETSGA): http://jugaje.com/wp/

Biel Pubill Soler

Coordinador ERASMUS PLUS Esport

Institut Flix

Assessorament i reconeixement

Imprimeix PDF

Dim lights Embed Embed this video on your site

Que ès el servei d'Assessorament?

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d'assessorament.
 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El cost d’aquest servei és de 60€.

Bonificacions i exempcions del preu public (caldrà justificar-ho documentalment).

(link a bonificacions i exempcions )

Que ès el servei de Reconeixement?

 • Permet reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
 • En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

-La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

-Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

-En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

-Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

-Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Cost del servei

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa.

Més informació

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços