IMPULS DE LA LECTURA


Bones pràctiques

Els jocs dels romans, un projecte compartit

Imprimeix PDF
L'institut de Flix al llarg d'aquest curs ha dut a terme un Projecte compartit amb el Camp d'aprenentatge d'Empúries. El projecte ha consistit en estudiar, conèixer i jugar als jocs que practicaven els nens i les nenes d'Empúries ara fa 2.000 anys.
Més enllà de tractar-se d'una activitat de recuperació de jocs populars o tradicionals, el projecte s'ha enriquit pel fet que l'alumnat de 1r d'ESO d'aquest institut ha pogut practicar aquests jocs "in situ", o sigui, als espais on fa 2.000 anys jugaven els nens i nenes de la població d'Empúries. Això ha estat possible gràcies a que mitjançant el projecte amb el Camp d'aprenentatge s'ha pogut fer el crèdit de síntesi a l'interior del recinte arqueològic.
El resultat penso que és evidentment positiu: l'alumnat ha pogut no sols conèixer i practicar aquests jocs, sinó que anant una mica més enllà ha pogut entendre el context on es practicaven i, també, reconèixer la manera i les condicions de vida d'aquell moment.
Així es van organitzar quatre zones de jocs:
  • Jocs a les proximitats del temple: on els alumnes, simbòlicament, van fer ofrena de les seves nines -construïdes per ells mateixos- a les divinitats. Tot seguit van fer els jocs de musca aenea i muinda (dos versions de la gallina cega).
  • Jocs al fòrum: Jocs intantils i de joves a la zona del fòrum. Aquí van fer jocs de tauler com ara els de tabula lusoria (marrom, pixo, cago) i duplum molendinum (molí de nou i alquerc). També van practicar molts jocs amb nous (ludus orbis, ludus deltae, declivates, seriae...). I per acabar van llençar el turbo (rebelluga) i van mostrar la seva habilitat jugant a les tabes
  • Jocs a les tabernae: enteses com a llocs de trobada d'adults. Van practicar el digitis micare (morra), i els van ensenyar també un curiós joc grec consistent en llançar la resta del "vi" a un plat.
  • Jocs a l'amfiteatre i a la palestra: van dur a terme un seguit de jocs de velocitat, força i resistència, com ara el de la marmita (pastor i ovelles), les birles, el joc de la pila...

RECOMANEM LECTURES

Imprimeix PDF

Us donem a conèixer unes lectures que han llegit els alumnes de 2n d'ESO. Són llibres per a tota la família, inclòs un públic adult.

Descarregueu el fitxer aquí.

PRESENTEM ELS NOSTRES PAÏSOS

Imprimeix PDF

BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

Per millorar la integració de l’alumnat de l’aula d’acollida i la cohesió social entre l’alumnat nouvingut i la resta d’alumnat del centre i per dinamitzar i obrir a tothom les activitats a la biblioteca, des de la coordinació LIC i la comissió de la biblioteca es va proposar al tutor de l’aula que demanés als seus alumnes que elaboressin diverses presentacions sobre els seus països d’origen.

Mitjançant aquesta activitat s’aconseguia que els alumnes del centre coneguessin la realitat cultural dels països d’origen dels alumnes de l’aula d’acollida. A més a més, els alumnes treballaven la recerca i selecció d’informació, l’ús de les TIC i l’expressió oral en llengua catalana.

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS

Llengua catalana i informàtica

Expliquem contes a primària

Imprimeix PDF

RESUM DE LA PRÀCTICA

Des de la comissió de zona educativa ens fan la proposta d’anar a explicar contes als centres de primària amb alumnat de l’institut. L’activitat està adreçada als cursos de 1r i 2n d’ESO i seria treballada des de les matèries de llengua catalana i llengua castellana.

Aquesta proposta es va comentar a la reunió conjunta dels departaments per saber quines professores hi estarien disposades a participar.

El pas següent va ser demanar l’opinió sobre aquesta activitat als responsables de primària perquè valoressin la idoneïtat de l’activitat. Al mateix temps es va fer una llista d’alumnes que volguessin participar-hi ja que eren ells qui l’havien de dur a terme.

Finalment, amb la disponibilitat dels centres i dels alumnes, s’acorda que l’activitat es farà a Flix i a Ascó amb alumnes de 2n d’ESO i des de l’assignatura de llengua catalana.

S’aprofita aquesta activitat per fer una recollida de contes populars de tradició oral perquè els alumnes siguin conscients de la importància de la literatura popular i també la puguin transmetre a les noves generacions. Alguns d’aquests contes són “El corb i la rabosa”, “El conte de Pere Millet” (una versió del tradicional Patufet) i “La vella i els tres lladres”. A més, es va demanar als alumnes que en mantinguessin la morfologia i el lèxic propis de la varietat dialectal.

Un cop acordades les dates i els grups, els alumnes disponibles trien ells mateixos els contes tenint en compte la tipologia d’alumnes als quals els havien d’explicar i assagen diverses vegades entre ells l’activitat. En aquest punt se n’adonen de la importància de l’entonació, de les pauses, de la velocitat de dicció i de la gesticulació. També proposen de dur material gràfic de suport per fer més entenedora la narració.

L’explicació dels contes es va fer per torns i de manera rotativa, de manera que cada classe va poder sentir tots els contes. Després, les mestres dels grups van fer algunes preguntes de comprensió als alumnes per comprovar si els havien entès.

Cal afegir, a més, que tot el procés va ser enregistrat per un altre company de classe, que també es  va encarregar de fer-ne el muntatge audiovisual.

Amb aquesta activitat s’ha treballat la comprensió oral i escrita, l’expressió oral, el llenguatge no verbal i l’ús de les TIC.

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS
Llengua catalana

DE LLOC EN LLOC. RECORREGUT PELS LLOCS EMBLEMÀTICS DE LA POBLACIÓ

Imprimeix PDF

BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

El contingut d’aquesta experiència es desplega en un conjunt d’activitats que els alumnes duen a terme a l’aula i fora de l’aula. Així, doncs, han de realitzar un power point dels llocs emblemàtics de la població de Flix, que inclou una breu explicació de la diapositiva, per a la qual cosa, prèviament han d’haver fet una recerca d’informació. Després, ells mateixos preparen sobre un plànol l’itinerari que seguiran durant la sortida per la població de Flix. Durant el recorregut hauran d’emplenar un dossier que inclou fotografies i preguntes sobre els indrets visitats, a partir de la informació que els proporcionaran els companys de 2n any de l’aula d’acollida, que actuaran com a “guies culturals”, ja que anteriorment s’ho hauran preparat a l’aula. L’excursió, que té una durada de tres hores, acaba amb un esmorzar a l’altre costat del “pas de Barca”, els alumnes aprofiten per fer-se fotos i comentar entre ells l’experiència, que s’ha gravat integrament. El treball acaba amb la maquetació final de l’activitat, l’exposició a la resta de companys de l’aula ordinària i amb l’autoavaluació del projecte.

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS

Llengua catalana, ciències socials i ciències naturals

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços