IMPULS DE LA LECTURA


Sistemes electrotècnics i automatitzats

Imprimeix PDF

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Entorn: Tècnic i tecnològic

Tècnic o tècnica superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Codi: CFPS EEA0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Instal·lacions electrotècniques (LOGSE).

alt

Continguts:

 • Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques(198 hores)
 • Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques(231 hores)
 • Configuració d'instal·lacions elèctriques(264 hores)
 • Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques(132 hores)
 • Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques(132 hores)
 • Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació(132 hores)
 • Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques(99 hores)
 • Processos en instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions(99 hores)
 • Sistemes i circuits elèctrics(132 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora(66 hores)
 • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats(66 hores)
 • Formació en centres de treball(350 hores)

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

Sortides:

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral com a:
  • Tècnic en projectes electrotècnics
  • Projectista electrotècnic
  • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis
  • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a locals especials
  • Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior
  • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació
  • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis
  • Coordinador tècnic d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis
  • Tècnic de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades
  • Tècnic supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior
  • Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques
  • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis
  • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior
  • Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  • Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  • Encarregat d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  • Cap d'equip d'instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior
  • Gestor del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços