IMPULS DE LA LECTURA


Concurs fotogràfic Institut de Flix

Imprimeix PDF

1.- OBJECTIU

L’objectiu d’aquest premi és, d’una banda, conscienciar de la gran quantitat de riscos que ens envolten quotidianament en qualsevol tipus de feina i, d’altra, fomentar el valor de la prevenció per tal d’anticipar-nos a possibles successos no desitjats, com ara, els danys a la salut derivats del treball. Identificar els riscos és el factor clau per poder eliminar-los o minimitzar-los.

2.- PARTICIPANTS

La participació és oberta a l’alumnat d’ESO, BAT I Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior i PFI de l’Institut Flix.

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació és fins el 7 d’abril 2017

4.- PRESENTACIÓ DE LA FOTOGRAFIA

L’alumnat interessat presentarà a concurs una fotografia o cartell, que haurà d’imprimir en format DIN-A4 i entregar al professor de Tecnologia o de FOL.

Cada fotografia o cartell ha d’anar acompanyada d’un text amb una breu explicació del que es vol transmetre amb cada imatge.

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ

En la valoració de les fotografies, els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

• L’adequació i la claredat de la fotografia en relació amb l’objecte del concurs (la prevenció en positiu de riscos laborals). Es valorarà que la fotografia incorpori la idea que la prevenció de riscos laborals és una tasca col·lectiva i una responsabilitat empresarial.

• La qualitat tècnica i artística.

• L’originalitat de la idea.

• La incorporació d’aspectes innovadors i creatius.

Juntament amb la creació artística i l’eficàcia dels missatges a transmetre es destacarà el respecte a les persones; per la qual cosa, seran rebutjades totes aquelles fotografies que suposin una invasió de la privacitat de les persones, sense la seva autorització. També seran rebutjades aquelles fotografies en què, per fer-les, s’hagin creat o simulat situacions de risc, així com aquelles que continguin o facin referència a marques de tercers.

6.- JURAT

Professorat del Departament de Tecnologia, FOL i Comissió d’Imatge.

7.- PREMIS

 • 1ra modalitat: alumnes de 1r cicle de l’ESO
 • 2na modalitat: alumnes de 2n cicle de l’ESO
 • 3a modalitat: Batxillerat i CFGS
 • 4a modalitat: CF GM
 • 5a modalitat: PFI
 • Per cada modalitat hi haurà un premi

TEMÀTICA

FACTORS PSICOSOCIALS

 • Càrrega de treball físic
 • Fatiga mental
 • Desmotivació laboral
 • Estrès laboral (mobbing i síndrome burnout)

FACTORS DE SEGURETAT

 • Eines i màquines
 • EPI’s (Equips de Protecció Individual)
 • Escales, portes, rampes, baranes, etc.
 • Senyalització
 • Llocs de treball: tallers, oficines, fàbriques, etc.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços